Möjlighet att bygga upp en egen grupp inom vårt affärsområde Sjukhus & Labb!

Plats

Stockholm

Sista ansökan

2022-01-31

 

Bengt Dahlgren familjen fortsätter att växa och vi behöver fylla på med en person med som har stor kunskap inom området Sjukhus & Labb.  Våra kunder består av forskare, läkemedelsindustri samt krävande processindustri så de ställer även höga krav på att vi fortsätter leverera av hög kvalitet. Du kommer att anställas hos oss som konsult där du tillsammans med avdelningschef kommer att påbörja din resa initialt med egen beläggning och vartefter bygga upp en egen grupp.  Du kommer att  jobba med renrum och rena medier såsom RO-vatten, Renrum, luft, vakuum på sjukhus och labb, (ventilation t ex klass 10) samt övriga media anpassad för labb, läkemedel och forskning. Så vi ser såklart att du verkligen brinner för detta område och är van att förvalta existerande och goda kundrelationer samt  har erfarenhet av att  skapa nya kundrelationer.

Du har erfarenhet av att leda andra samtidigt som du uppskattar att arbeta i team. då vi kommit långt just genom detta arbetssätt, så prestigelöshet är en förutsättning. Vi drivs av våra värderingar: helhetssyn, engagemang och nytänkande vilket baserar just på detta.

Avdelningen Sjukhus & Labb består idag av en avdelningschef, två gruppchefer och sex konsulter, alla med stor erfarenhet, aktiva i det operativa arbetet samt specialiserade inom sina områden så du kommer att ha god stöttning  hos oss där vi verkligen värnar om varandra.  Vi jobbar hårt med att bibehålla denna som vi vill beskriva familjära känsla som lätt utmanas i tillväxt. Vi vill också framstå som ett bolag där vi är inkluderande på riktigt,  Vi har satt arbetsmiljöarbetet högt på dagordningen och genomför löpande mätningar som vi följer upp och arbetar med. Totalt är vi 180 medarbetare inom Stockholmsbolaget och 600 medräknat hela koncernen så ja visst finns det kompetens att få del av, och erfarenhetsutbyte är en viktig del både genom teknikluncher, interna utbildningar och genom andra mindre formella former.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

 

 

 

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.