ORSAKEN TILL VÅR FRAMGÅNG ÄR ENKEL – VÅRA MEDARBETARE

VÅRA MEDARBETARE BERÄTTAR

Hanna Nauckhoff

avdelningschef sprinkler Stockholm

Att få utvecklas och arbeta med spännande projekt är det bästa med att jobba hos Bengt Dahlgren, tycker Hanna Nauckhoff. Hon berättar även om en arbetsgivare som tar stort miljöansvar och främjar medarbetarnas balans mellan karriär och privatliv.

Jose Acuna

Teknologidoktor (Geoenergispecialist)

Det är spännande att arbeta med grön och gratis energi. Sverige ligger i framkant inom geoenergi, Bengt Dahlgren satsar stort för att leda marknaden med unika och innovativa tjänster.

Anna Olsson och Emil Mikaelson

Energi- och miljöingenjör / VVS-ingenjör

Emil har ett varierande arbete som handläggare i VVS-projekt vilket bland annat innebär att han projekterar rör i anläggningar för värme, vatten, sanitet och kyla i byggnader och samordnar arbetet med andra installatörer. Anna jobbade tidigare med VVS och har nu gått över till energi och miljö.

Charlotte Reinholdz

ansvarig för verksamheten Installation i Syd

LÅNGSIKTIGHET GENOMSYRAR VERKSAMHETEN

Charlotte har jobbat som konsult i hela sitt professionella liv. 25 år inom konsultbranschen hos några av dess största och bredaste företag gjorde att hon fick upp ögonen för Bengt Dahlgrens nischade stil. Deras tydliga fokus fick henne att ta steget till företaget 2011.

– Jag har jobbat inom de största konsultfirmorna i landet och de har ett väldigt brett spektra på sina tjänster, men upplevde att man inte hann utveckla respektive område. Själv brinner jag och har alltid brunnit för just energi, installation och miljö vilket ligger i fokus på Bengt Dahlgren. Här är inte det viktigaste att kunna allt utan att vara bäst på det man gör och det tänket och den miljön lockade mig väldigt mycket. På Bengt Dahlgren hänger allt samman och företaget sitter på en fantastisk kompetens inom området som verkligen inspirerar i vardagen. Det gör oss unika – stora men samtidigt nischade.

 

Anders Mattsson

It ansvarig i Syd

BÄST MED MITT JOBB ÄR VARIATIONEN: INGET HUS ÄR DET ANDRA LIKT

– Vi har växt snabbt, men på rätt sätt. Bengt Dahlgren anställer när vi hittar rätt person, inte för att vi måste få in folk. Vi anpassar projekten till hur många och vilka vi är istället, säger Anders.
– Vi passar bra ihop på kontoret, stämningen är hög här. Det är viktigt när arbetet sker under tidspress, vilket ofta är fallet. Känslan är att man alltid kan fråga någon om råd eller hjälp här.

Anders startade som VVS-konstruktör hos Bengt Dahlgren och har arbetat med att skapa tekniska lösningar för värme och ventilation i såväl nyproduktions- som ombyggnadsprojekt, sedan något år tillbaka ansvarar han för IT/IS i Bengt Dahlgren Syd. – Bäst med mitt jobb är variationen: Det krävs alltid någon lösning som lär mig nya saker och triggar kreativiteten. – Kombinationen av att göra saker man är hundraprocent bekväm med och att få uppgifter som är precis på gränsen av ens förmåga gör att man utvecklas och växer. Hos Bengt Dahlgren får jag de utmaningarna hela tiden.

Katarina Lindén

Brandingenjör

»Man känner sig sedd och lyssnad på som medarbetare«

Teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren kniper återigen förstaplatsen på listan över Sveriges bästa arbetsgivare. Det är ingen direkt överraskning för brandingenjören Katarina Lindén – hon vittnar nämligen om en arbetsplats som präglas av en varm och god stämning

Bengt Dahlgren är ett av landets ledande oberoende teknikkonsultbolag, med cirka 500 medarbetare som verkar främst i Sverige. En av dem är brandingenjören Katarina Lindén som arbetar på bolagets kontor i Östersund sedan ett år tillbaka. Förutom sina ordinarie arbetsuppgifter, där hon bland annat ser över brandskyddet i olika byggnadsprojekt runt om i staden, är hon också projektledare för Bengt Dahlgrens nystartade jämställdhetsprojekt. – Eftersom jag var engagerad i de här frågorna på räddningstjänsten, där jag jobbade innan jag kom hit, hörde jag efter tidigt i min anställning hur man tänker kring jämställdhet och mångfald här på Bengt Dahlgren. Jag märkte då att fanns ett stort intresse för att jobba mer med detta, men att det inte fanns en utarbetad strategi än.

Trots att Bengt Dahlgren redan är ett företag med hög trivsel och ett stort engagemang bland medarbetarna är Katarina av uppfattningen att det är viktigt att jobba med inkludering för att både attrahera och behålla kompetens. Det är något som hon också fått gehör för. Jämställdhetsgruppens första uppdrag blir att göra en nulägesanalys och se vad man redan gör bra på företaget och vad man kan förbättra. Eftersom de verkar i en mansdominerad bransch är det enligt Katarina extra viktigt att hitta sätt att få in fler kvinnor, men också att bredda mångfalden på företaget och anställa personer med olika bakgrund. – Vi vill jobba med jämställdhet och mångfald eftersom vi tror att heterogena arbetsgrupper mår och presterar bättre. Dessutom har vi en strävan efter att vara branschens mest hållbara företag, vilket även innebär att företaget ska vara socialt hållbart. I det ingår att jobba med jämställdhet och jämlikhet. Mycket av arbetet kommer att handla om att de anställda ska må bra och trivas på jobbet och på så vis vilja jobba kvar, men också om att förbättra vår rekrytering.

Uppdraget som samordnare för jämställdhetsprojektet är också en del av det ledarskapsspår som Katarina valt, där hon även är kontorsansvarig på sitt kontor. De som inte vill bli chef eller ledare på företaget kan istället välja specialistspåret, förklarar hon. – Det finns alla möjligheter att djupdyka i ett område du är intresserad av här. Som specialist får du sedan möjlighet att komma in som expert i olika projekt runt om i landet. Behöver jag till exempel hjälp med en specifik fråga i ett projekt kanske jag tar in en specialist från Malmö. Katarina pratar varmt om sina kollegor och chefer på Bengt Dahlgren och säger att hon ser dem som sina kompisar i första hand. – Vi har så kul ihop på företaget! Både när det bara är vi i det lilla teamet här på kontoret och även när vi träffar kollegor från andra kontor. Här finns det ett stort fokus på att vi ska göra sociala saker tillsammans; det kan handla om allt från en after work till en resa till Åre. Det står till och med i vår handlingsplan att vi ska hitta på aktiviteter ihop, vilket jag verkligen gillar.

Enligt Katarina genomsyrar den familjära stämningen alla nivåer på företaget och hon beskriver organisationen som icke-hierarkisk. Som ett exempel nämner hon första gången hon träffade bolagets vd, som redan då kunde hennes namn och visste vem hon var. – Det är viktigt att känna sig sedd och lyssnad på som medarbetare och det gör man verkligen här. Det i sin tur skapar en trygghet som innebär att man vågar testa nya saker, och att man också blir mindre rädd för att misslyckas och göra fel. Resultatet i det långa loppet blir att du vågar ta mer ansvar och på så sätt utvecklas vidare i din roll.

Om oss

Bengt Dahlgrens vision är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare och vår affärsidé är att kombinera det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet, flexibilitet och närhet. I vår miljö förverkligas goda idéer, människor växer och tillsammans skapar vi värden för såväl oss själva som våra kunder och samhället i stort. Detta gör vi genom att skapa en kultur med optimala förutsättningar för branschens vassaste konsulter.

Vi hjälps åt att utveckla spetskompetens för våra kunder, som teknikkonsulter strävar vi efter att göra det svåra enkelt.

Bengt Dahlgren är ett privatägt teknikkonsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi tillhandahåller kvalificerade ingenjörer inom installation, brand & risk, bygg & fastighet och energi & miljö. Vi är även certifierade enligt ISO 14001 och 9001.

Företaget grundades 1952, och har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges ledande oberoende konsulter utan bindningar till vare sig entreprenörer eller tillverkare. Bengt Dahlgren-koncernen har drygt 550 medarbetare som verkar i hela landet men även internationellt. Vi har blivit utsedda till branschen bästa arbetsgivare vid flera tillfällen och krönte detta med att 2018 bli hela Sveriges bästa arbetsgivare.

Vår breda kompetens och vårt stora utbud av tjänster gör att vi kan erbjuda kundnära helhetslösningar genom hela processen.

Lediga jobb

Nedan hittar du alla våra lediga jobb just nu. Om du hittar något som passar, skicka in en ansökan idag!

Jobbtitel
Jobbkategori
Plats
Ansök senast
Jobbkategori: Energi & Miljö
Plats: Göteborg
Ansök senast: 2022-01-09

Att vara med och utveckla samhällsbyggnad och teknik är vår passion. Att göra det på ett hållbart sätt är för oss självklart. Vi är teknikkonsulter med en rad olika kompetenser inom installationsprojektering, energi- och miljö, installationsledning, fastighetsautomation med flera. Med stort hjärta för både människor och teknik så tar vi oss an utmaningen att utveckla både oss som bolag och samhället i stort genom att tänka nytt, tänka stort och tänka helhet. Kanske funderar du just nu på vad ditt exjobb ska handla om? Här nedan följer några förslag på exjobb har vi några olika uppslag på examensarbeten och här nedan beskriver vi dem;

 

1. Klimatberäkning i tidiga skeden - Kontorsbyggnader

Hållbarhet blir alltmer i fokus och det gäller att redan i tidiga skeden förstå vilka konsekvenser systemval, inomhusmiljöparametrar, byggnadens utformning och energiprestanda krav får för att kunna göra rätt val. Kontorsbyggnader ställer höga krav på de tekniska installationerna och att göra rätt val ur ett hållbarhetsperspektiv är komplext. Detta arbete syftar till att ta fram data för klimatpåverkan för kontorsbyggnader, analysera och se på möjliga vägar för att förbättra och optimera - hur påverkar materialbyten och systemval resultatet?

Detta arbete utgår från tidigare arbeten genomförda på Bengt Dahlgren Göteborg samt verktyg som utvecklats för klimatberäkning i tidiga skeden.

2. Hållbarhet på riktigt - Rörmaterial

Rör är en viktig installationsdel, det leder fram vatten, värme och kyla, leder bort avlopp och dagvatten och våra samhällen och byggnader är fyllda av rör. Detta projekt vill ta ett helhetsgrepp när det gäller hållbarhet för rör i tappvattensystem och jämföra de vanligaste materialen som används idag och utvärdera dem. Utvärdering ska göras både genom att se på urlakning och inverkan på människor och natur samt klimatpåverkan från rörmaterialet.

Arbetet inkluderar både att ta vattenprover från fastigheter, analysera och utvärdera urlakning samt att genomföra LCA för plast-, koppar- och stålrör. I tillägg ska arbetet ta hänsyn till hur valet av material påverkar installationen och se på frågor som spillmaterial, möjlighet till återvinning och utsläpp från kapning av rör.

 

3. Förskolan Hoppet - Fossilfritt byggande - Klimatpåverkan från drift

Projekt Hoppet är ett innovativt projekt där Lokalförvaltningen i Göteborg driver utvecklingen mot fossilfritt byggande. Bengt Dahlgren Göteborg har arbetat i detta projekt sedan tidiga planeringsskeden och följer nu projektet genom byggfasen. En byggnads driftskede är en viktig del av dessa totala klimatpåverkan, detta inkluderar både driftenergi, renovering och utbyte av material och produkter och skötsel av byggnaden.

I detta arbete är fokus på klimatpåverkan från driftenergi och renovering. Driftenergi ska analyseras utifrån möjliga scenarion gällande energimix under hela byggnadens livstid och hur detta påverkar systemval i förskolan. Renovering analyseras utifrån beräkningar av klimatpåverkan från material och produkter. Målet är att se hur driftfasen kan optimeras ur klimatperspektivet.

4. Återbruk av installationer - Klimatbesparing och kostnader

Återbruk innebär att återanvända produkter från ett projekt till ett annat. Även om detta sker så är det i mindre skala och varje år slängs byggmaterial och produkter för stora värden, detta har både stor inverkan på klimat och ekonomi. Detta projekt utgår från det arbete som genomförts på Bengt Dahlgren Göteborg gällande återbruk av installationer där det bland annat tagits fram en guide som listar lämpliga installationer att återbruka. I detta projekt ska det göras analys av klimatbesparingspotential och kostnad för att återbruka utvalda installationsprodukter. Detta görs på referensprojekt av olika byggnadstyper där målet är att visa på möjligheter och potential vid ett storskaligt återbruk.

5. Energioptimering stadsdel - Förnybar energi och lagring

Vid planering och design av nya stadsdelar är energiförsörjning en viktig aspekt, det handlar både om att säkerställa områdets behov och att se på effekter på systemnivå. Frågor om effekttoppar, energiförsörjning, möjlighet att ställa om till förnybar energi och behov av energilagring är mycket aktuella och påverkar hela vårt samhälle.

I detta projekt är målet att utifrån ett verkligt stadsdelsprojekt genomföra en energianalys av el-systemet. I arbetet ingår att modellera energibehovet över året och dygn, se på planerad lokal produktion av sol-el och att analysera hur användning av ett vätgaslager kan optimera energisystemet och minimera klimatpåverkan. Energilagret ska dimensioneras och analyseras utifrån olika scenarion såsom effektreducering, minimerad CO2-toppar och se på hur området samverkar med el-nätet.

6. Energioptimering av byggnad - Simulering av värmeförluster

Med alltmer fokus på att minska energianvändning och klimatpåverkan från våra byggnader krävs mer avancerade beräkningar och verktyg för att fortsatt kunna optimera och effektivisera. VVC förluster i byggnader behandlas idag typiskt med schabloner vilket både kan ge felaktiga resultat och vara ett hinder för att optimera energianvändning.

I detta arbete ska VVC system modelleras och simuleras med IDA-ICE för olika typer av fastigheter och i detalj se på värmeavgivning och värmeförluster till byggnaden.  Målet är att ta fram förbättrad och mer noggranna data gällande VVC förluster. Arbetet är en avancerad simuleringsstudie där det behöver tas hänsyn till typ av uppvärmningssystem, systemtemperaturer, energikälla, ventilationssystem, geografisk placering, verksamhet m.m.

 

7. Har du ett eget förslag som du tror skulle passa in i vår verksamhet? 

Skicka en ansökan och beskriv ditt förslag här; Länk till examensarbete på karriärsida

Lite om Bengt Dahlgren… 

Vi må vara närmare 600 anställda – men vi känner oss som en enda stor familj. Med en tro att jobbet är en del av livet strävar vi dagligen efter balans och att skapa något att längta till. Därför ger vi varje individ möjligheter att utvecklas på såväl tekniskt som personligt plan. Välkommen till Bengt Dahlgren. Klicka här för mer info

HUR? Ansök och ange vilket/vilka av ovan beskrivna exjobb som är mest intressant och varför. Vill du skriva tillsammans med någon så går det att ange även det.

NÄR? Vi går igenom ansökningarna löpande    

PLATS: Mölndal, Växjö eller Borås

KONTAKT: Sofie Jansson, HR-chef, 031-720 25 75

Jobbkategori: Brand & Risk
Ansök senast: 2021-12-22

 

Hej, denna annons riktar sig enbart till studenter på LTH och LTU som vill bli sommarkonsulter hos oss.

Undrar du hur det är att arbeta som brand- eller riskkonsult? Vill du ta reda på det hos ett bolag som fokuserar på hållbarhet och jämställdhet?

Vilka är vi?

Vi strävar efter en hållbar framgång för att skapa de förutsättningar som gör att vi alla kan och vill vara fritänkande, innovativa, affärsdrivna och progressiva. Vår prioritet är att medarbetare mår bra och trivs på jobbet, konsultrollen lär vi dig när du jobbar hos oss. Vi tror det är just det som gjort att vi flera gånger är framröstade till en av Sveriges bästa arbetsgivare!

Dina möjligheter hos oss

Att vara sommarkonsult hos oss ger dig ett guldtillfälle att testa på livet som konsult. Under sommaren får du lära känna oss och vi dig. Vi förbereder för en rolig sommar där du får följa med dina kollegor på möten och platsbesök.
Som brandkonsult får du exempelvis testa på att skriva brandskyddsbeskrivningar och göra brandskyddsskisser.
Som riskkonsult får du möjlighet att arbeta brett och delta i olika typer av riskutredningar eller andra uppgifter inom några av våra tjänsteområden.
Vi är väldigt stolta över att många av våra tidigare sommarkonsulter har trivts så bra att de idag är kollegor på heltid.

Vem är du?

Vi söker dig som känner igen dig i våra värderingar, helhetssyn, engagemang och nytänkande. Vi ser gärna att du är lösningsorienterad, nyfiken och positiv. Du är i slutet av din utbildning, antingen på brandingenjörsprogrammet eller riskhanteringsprogrammet.

Hur ansöker jag?

Vi söker brandkonsulter till våra kontor i Borås, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kristianstad, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm och Uppsala.
Riskkonsulter söker vi till kontoren i Malmö och Stockholm.
Du skickar ditt CV och personligt brev till oss och berättar vilka 3 kontor du helst vill tillbringa sommaren på och berätta varför du vill just dit. Glöm inte ange om du söker till brand eller risk!

Har du några funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till

Emelie.Hockerstrom@bengtdahlgren.se eller Manne.Malmberg@bengtdahlgren.se.

Vi ser fram emot din ansökan!

Jobbkategori: Installation
Plats: Sundsvall
Ansök senast: 2021-12-15

Hos oss får du vara med att skapa grunden och påverka formen för etableringen av vår verksamhet i Sundsvall och omnejd, roligt eller hur! 

Vi söker nu efter dig som har ett antal år inom VVS,  antingen som entreprenör eller har arbetat som konsult i annat bolag men vill vara med och bygga upp något nytt tillsammans med vår gruppchef Adam.  Du kommer få stöd från 180 medarbetare som är anställda inom Bengt Dahlgren Stockholm AB, alla specialister inom våra olika tjänsteområden: Installation/Bygg & Fastighet/ Energi & Miljö/Geo samt Projektledning.

Du kommer att ha en viktig roll i vår verksamhet som utöver att skapa nya affärer i regionen även innebär att du också kommer vara en viktig kompetens i våra projekt som drivs av hela bolaget.  Vi stöttar varandra i samtliga projekt för att skapa bästa kundvärde. 

Bengt Dahlgren består av ca 600 medarbetare med spetskompetens. Nästa år firar vi 70 och det ska vi fira ordentligt. Vi hoppas att denna annons väcker din nyfikenhet och att du skickar din ansökan direkt.

Vill du veta lite mer om tjänsten så kontaktar du 

Adam Lockner  +4673-425 81 83

 

 

 

 

Plats: Stockholm
Ansök senast: 2021-12-15

Tycker du att sjukhus, laboratorier och processindustri är superintressanta områden?

Är det viktigt med en arbetsmiljö där du får ordentligt utrymme och återkoppling för ditt engagemang, för din förmåga till helhetssyn och att du ges utrymme till att var nytänkande?

Är du dessutom utbildad ingenjör inom VVS och tycker att teamarbete är en viktigt förutsättning att skapa lyckade projekt, då ska du söka till oss!

Bengt Dahlgren är ett av Sveriges största konsultföretag inom Installation, Brand & Risk, Bygg & Fastighet och Energi & Miljö. Vi finns på 13 orter runt om i Sverige och hos oss blir du kollega med drygt 600 andra specialister.  Din placering blir på vårt kontor i Hammarby Sjöstad.

Du kommer att tillhöra en avdelning som arbetar inom rubricerade områden som består i nuläget av nio  medarbetare men vi ska bli fler. På kontoret i Stockholm är vi drygt 160 medarbetare med alla ovan nämnda kompetensområden representerade. Du kommer att ha god stöttning i alla delar av ditt arbete och vi arbetar aktivt med att bygga upp din kompetens genom skräddarsydda internutbildningar. 

Vår kultur är vår ledstjärna, den är väl genomarbetad och vi har en gemensam utmaning att bibehålla den, speciellt under tillväxt.

 

Intervjuer sker löpande. Välkommen att registrera din ansökan med CV redan nu.

Vill du veta lite mer om tjänsten innan du söker, kontakta nedanstående gruppchefer

Dennis Simonsson +4673-425 81 33

Sinan Eker +4673-425 81 72

Jobbkategori: Brand & Risk
Plats: Lund
Ansök senast: 2021-11-30

Vi har länge varit en etablerad spelare på fler olika orter i Skåne, och nu tar vi ett aktivt steg för att utöka vårt avtryck i och omkring Lund. Vi söker dig som vill vara med och skapa ytterligare en stark och driven grupp inom ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Brand & Riskhantering.

Vi har idag ett utbrett nätverk i regionen med nöjda, återkommande kunder. Nu söker vi både dig som har några års erfarenhet och kan driva projekt självständigt och dig som är ny på arbetsmarknaden med önskan om att skapa ditt eget nätverk och utvecklas i samklang med dina kollegor.

Dina blivande kollegor jobbar dagligen med att hitta de smartaste brandtekniska lösningarna för våra kunder samt att ge dem den bästa kund­upplevelsen i de uppdrag vi tar oss an. Genom vårt engagemang och intresse för kundens slutmål skapar vi nytta och ett uppskattat mervärde. Det är vi stolta över och det ger oss en unik kultur med mening och gemenskap.

Vårt huvudsakliga arbete utgår från brandteknisk projektering och rådgivning. Inom gruppen har vi även kompetens inom riskhantering, industribrandskydd och utbildning. Detta tror vi kan underlätta för dig som också har erfarenhet från dessa områden eller önskar bredda ditt arbetsfält mot dessa områden. Vi vill helt enkelt bidra både till samhällsutvecklingen och din personliga utveckling på bästa möjliga sätt.

Vi erbjuder
Vår vision är att vara det självklara valet för medarbetare och kunder. Vi strävar mot att vara en arbetsplats där goda idéer förverkligas, där människor växer och tillsammans skapar värden för såväl sig själva som för våra kunder och samhället i stort. Det låter bra, men hur fungerar det då?

Jo, genom vår kultur. Hos oss får du möjlighet att växa i ett bolag som värnar om balans i livet, att du och dina nära mår bra och det gör vi genom att vi kombinera det stora företagets styrkor med det lilla företagets, flexibilitet och närhet.

När du jobbar hos oss får du tillgång till en omfattande kollektiv kunskap och ett gemensamt driv vilket erbjuder ett roligt, omväxlande, dynamiskt och utvecklande arbete. Hos oss värderar vi både den egna och den kollektiva kunskapsutvecklingen högt och strävar efter att ge bästa möjliga förutsättningar för detta. Vi är ofta med i de projekt som kräver både nya friska idéer och kompetenta specialister.

Våra önskemål till dig
Vi söker dig som känner igen dig i våra värderingar; helhetssyn, engagemang och nytänkande. Bland dina egenskaper återfinns att du är en engagerad person som bryr dig om dina kollegor och kunder.

Om du trivs med att arbeta självständigt i varierande projekt, givetvis nära dina kollegor och kunder, så är vi en väldigt bra match!
Vill du veta mer, se gärna: https://varresa.bengtdahlgren.se/

Har du har frågor om tjänsten, tveka inte att höra av dig till joakim.sender@bengtdahlgren.se

Vi ses!!

 

Jobbkategori: Brand- Sprinkler och Riskkonsult
Plats: Alla orter
Ansök senast: 2021-11-30

Vill du göra det på ett bolag som fokuserar på hållbarhet och jämställdhet?

Bengt Dahlgren AB är ett teknikkonsultföretag verksamt inom samhällsbyggnadssektorn med ca 600 medarbetare på 14 orter. Vi har jämställdhet och hållbarhet i fokus och har flertalet gånger de senaste åren blivit framröstade som en av Sveriges bästa arbetsgivare. Därför att vi sätter medarbetaren i centrum!

Om affärsområdet Risk Management

Vår satsning inom Risk Management har pågått i fyra år och har under denna korta tid etablerat sig som ett starkt nationellt varumärke bland kunder och medarbetare. Vi fortsätter nu expandera vilket bland annat innebär att vi söker juniora kollegor till våra placeringsorter Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi söker nu dig som är nyexaminerad eller har jobbat ett fåtal år och är redo att ta nästa steg i din karriär.

Vi erbjuder en plats hos oss där du kommer inkluderas och involveras i vår pågående satsning inom Risk Management. Du kommer till ett prestigelöst och växande team med såväl erfarna som nya riskkonsulter. I detta team kommer din röst och kompetens att spela en viktig roll i hur strategin formas framgent.

Om tjänsten

I en urbaniserad, teknikdriven och klimathotad värld – ökar behovet av att kunna förutse, förebygga, stå emot samt hantera risker och kriser. Risk- och krishantering blir då en nyckel till framgång.

Tjänsten innebär att arbeta med säkerhetsstyrning och riskhantering inom ett eller flera av våra verksamhetsområden och kundkategorier. Arbetet utförs ibland i team tillsammans med andra kollegor där du i tätt samarbete med kunden för det systematiska riskhanteringsarbetet framåt, eller själv men med stöd från andra kollegor vid behov. Arbetet kan bl.a. inkludera att stödja verksamheter med implementering av riskhantering, att agera expertstöd eller att leverera rapporter med tydliga åtgärdsförslag.

I vår dela-med oss kultur och ihop med vårt stora intresse för risk management kommer du ta del av erfarenheter och kunskaper vilket kommer utveckla dig professionellt och även personligt, vi förväntar oss inte att du kan allt redan, det vi söker är en ny kollega som har de rätta egenskaperna för att ta sig an uppdraget.  Vi ser gärna att du är social och utåtriktad, trivs med att samverka med kollegor och kunder samt engageras av att hitta lösningar. Har du ett strukturerar arbetssätt med driv är det extra fördelaktigt.

Du får även möjlighet att jobba med företagets breda spektrum av kompetenser och tjänster inom risk- och krishantering som bland annat omfattas av:

 • Samhällsplanering/fysisk planering
 • Krisberedskap och kontinuitetshantering
 • Projektriskhantering och risksamordning
 • Hälsa, säkerhet och miljö
 • Brandfarlig vara
 • Medicinska gaser
 • Säkerhetstjänster

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har en relevant högskoleexamen på mastersnivå med inriktning mot exempelvis riskhantering, MTO alternativt System, Teknik och Samhälle.

Din kommande arbetsgivare – en av Sveriges mest uppskattade arbetsgivare!

Bengt Dahlgrens vision är att vara det självklara valet för kunder och medarbetare och vår affärsidé är att kombinera det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet, flexibilitet och närhet. I denna miljö förverkligas goda idéer, människor växer och tillsammans skapar vi värden för såväl oss själva som våra kunder och samhället i stort. Detta gör vi genom att skapa en kultur med optimala förutsättningar för branschens vassaste konsulter.

Se även: https://varresa.bengtdahlgren.se/

Har du frågor om tjänsten, vänligen hör av dig till Lars.stromdahl@bengtdahlgren.se . Ange gärna i din ansökan vilken ort du främst söker dig till.

Vi hörs!

Jobbkategori: EL
Plats: Åland
Ansök senast: 2021-12-15

Vi är i tillväxt och vår filial på Åland behöver dig som vill ta ett eget ansvarsområde och projektera inom El. Självklart får du  stöttning från kontoret i Stockholm där vi har flera specialister som du .

Även om vi i detta skede enbart är 5 personer placerade på Åland så ingår vi i en koncern med nästan 600 medarbetare och du får din formella tillhörighet i Bengt Dahlgren Stockholm AB med 180 vassa konsulter inom våra olika områden.

Introduktion och stöttning är viktigt för oss och vi blir tillsammans starkare som leverantör i våra olika projekt. Att arbeta tillsammans i team är en viktig del i vårt kulturarbete som genomsyras av omsorg om varandra. Viktigt att du har helhetssyn och känner dig trygg i vad vi som bolag kan leverera,  att du är engagerad i det du åtar dig och vi vill att du tar för dig och vågar tänka nytt. Det är så vi växer och skapar fler kunder. 

Resor till Stockholmbolaget kommer att vara aktuella.

Känns det intressant? Och du har funderingar? Välkommen att kontakta:

Nic Häggblom, avdelningschef, nic.haggblom@bengtdahlgren.se, +358 457 3458 206

 

Jobbkategori: VVS
Plats: Stockholm
Ansök senast: 2021-12-15

Till Bengt Dahlgren Stockholm AB söker vi en erfaren VA-projektör

Vi är ett mellanstort bolag med lite drygt 180 anställda och vi jobbar stenhårt för att bibehålla den familjära känslan som är grunden till vår kultur. Och som en del av Bengt Dahlgren koncernen med nästan 600 anställda får du som anställd hos oss ett stort nätverk med specialistkompetens inom våra discipliner VVS, Energi och Miljö, Bygg och Fastighet, Projektledning, Geo samt Brand och Risk. 

Du kommer att ha ett stort ansvar som uppdragsledare eller ansvarig handläggare för alla typer av VA uppdrag och du ansvarar för din egen samt dina kollegors beläggning. Du kommer också vara en viktig resurs för beläggning i dina kollegors projekt. För oss är det viktigt att du har stort fokus på hela vår verksamhet och att du med din kompetens aktivt bidrar till vårt säljarbete och vår positionering på marknaden. Vi jobbar kontinuerligt med utveckling av våra tjänster för att stärka kundnyttan genom hela installationsprocessen och där kommer du att ha en viktig roll. Vi stöttar självklart detta arbete med både interna och externa utbildningar.

Som medlem inom VA-gruppen  blir du en viktig kugge där du har alla möjligheter till ett varierat och spännande arbete i en stimulerande miljö. Vi har roligt på jobbet, helt enkelt!

Vem är du?

Vi vänder oss till dig som arbetat en längre tid som VA -projektör och vill ta steget in i en organisation där det finns möjligheter att både påverka och utvecklas. Förutom din erfarenhet är du som person både drivande och flexibel. Du är van att ta egna initiativ och har samtidigt en god planerings- och organisationsförmåga. Du är prestigelös och har lätt för att skapa kontakter med både kollegor och uppdragsgivare. Du vill och kan ta ansvar för projektens genomförande samt är beredd att satsa lite extra när det behövs.

Några meriterande erfarenheter.

 • Har högskole- eller civilingenjörsutbildning inom samhällsbyggnad eller väg o vattenbyggnad, alternativt har motsvarande arbetslivserfarenhet
 • Arbetat som Uppdragsledare och/eller Ansvarig handläggare med projekt inom VA
 • Arbetat med dagvattenutredningar och beräkningar
 • Genomfört projekt åt offentliga beställare

Välkommen med din ansökan!

Kontakt:

Robin Säker Gruppchef,  +4672-582 62 99 eller robin.saker@bengtdahlgren.se

Nic Häggblom Avdelningschef ,  +4673-425 81 62  eller nic.haggblom@bengtdahlgren.se

Jobbkategori: Energi & Miljö
Plats: Malmö
Ansök senast: 2021-11-30

Hör Miljöbyggnadscertifieringar och energisimuleringar till din vardag? Har du erfarenhet av andra certifieringssystem?

Till vårat gäng i Malmö söker vi nya medarbetare för att ytterligare stärka våra erbjudanden till våra kunder.
Vi tror att du har minst tre års erfarenhet som konsult, där du har gjort energiberäkningar, dagsljussimuleringar och gärna haft rollen som Miljöbyggsamordnare.
Kanske har du erfarenhet av Svanen eller något av de andra certifieringssystemen som finns på marknaden.

Vi erbjuder
Vår vision är att vara det självklara valet för medarbetare och kunder. Vi strävar mot att vara en arbetsplats där goda idéer förverkligas, där människor växer och tillsammans skapar värden för såväl sig själva som för våra kunder och samhället i stort. Det låter bra, men hur fungerar det då?
Jo, genom vår kultur. Hos oss får du möjlighet att växa i ett bolag som värnar om balans i livet, att du och dina nära mår bra och det gör vi genom att vi kombinera det stora företagets styrkor med det lilla företagets snabbhet, flexibilitet och närhet.

Övrigt
För oss spelar det ingen roll om du bor i Malmö, Helsingborg, Kristianstad eller någon annan ort i Skåne. Oavsett vart du väljer att utgå ifrån, så kommer du få nära kollegor med omfattande erfarenhet inom hela Energi – och Miljöområdet.

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till avdelningschef Torbjorn.gunnersand@bengtdahlgren.se

Varför Bengt Dahlgren?
Vi må vara närmare 600 anställda – men vi känner oss som en enda stor familj. Med en tro att jobbet är en del av livet strävar vi dagligen efter balans och att skapa något att längta till. Därför ger vi varje individ möjligheter att utvecklas på såväl tekniskt som personligt plan.

Är du vår nästa kollega?
Välkommen till en arbetsplats där vi älskar att utveckla branschen tillsammans med våra kunder och där vi tar ansvar för en hållbar miljö.

Jobbkategori: Installation
Plats: Stockholm
Ansök senast: 2022-01-12

Till vår avdelning Sjukhus & Labb söker vi nu ytterligare en gruppchef

Vi växer sakta men säkert och nästa år fyller vi 70 och då hoppas vi ha hittat dig som tillsammans med två andra gruppchefer vill vara med på vår fortsatta resa.

Vi söker nu dig som har en stark vilja, är orädd att ta för dig och ser vikten av samarbete kollegor emellan. På Bengt Dahlgren jobbar vi tillsammans för att stärka varandra i våra roller.

Våra värderingar är väl genomarbetade och handlar om vikten att lyfta blicken genom Helhetssyn, Engagemanget är en förutsättning för att ta plats i vår dynamiska och kreativa verksamhet och förmågan till Nytänkande är en förutsättning för att vi ska utvecklas vidare på vår resa att vara den bästa leverantören för existerande och nya kunder.

Du kommer att arbeta med renrum, rena medier såsom RO-vatten, luft och vakuum på och övriga media anpassade för sjukhus, labb samt forskningsinstitut.

Att du är självgående och har djupa kunskaper inom detta område förutsätter vi då våra kunder är forskare, läkemedelsindustri och krävande processindustri.

Prestigelöshet och lyhördhet är viktiga ledord men också egenskaper som har varit det som drivit och stärkt vår kultur och därmed vår tillväxt. Vi är numer 600 medarbetare inom vår koncern där vi verkligen sätter våra medarbetare högst.

Du kommer att bli en del av Bengt Dahlgren Stockholm AB med filialer i Uppsala, Sundsvall och Skellefteå. Du startar som Gruppchef med placering i Stockholm i Hammarby Sjöstad. Avdelningen består idag av en avdelningschef, två gruppchefer och sex medarbetare där alla är specialister inom Sjukhus & Labb. Inom bolaget stärker vi varandra i våra uppdrag genom vår breda kompetens. Vi har många kontakter och kunder som väntar på oss och förväntningarna på oss är att fortsätta leverera hög kvalitet i tid.

 Du är Civilingenjör och/eller högskoleingenjör med djup erfarenhet inom området. Har du tidigare haft en chefsroll där du behövt bygga upp en enhet är detta meriterande.

Vi intervjuar löpande så välkommen med din ansökan!

 

Frågor om tjänsten kontakta:

Gunnar Nilsson, avdelningschef Sjukhus & Laboratorier

Telefon + 4673-425 81 29

 

Jobbkategori: VVS
Plats: Linköping/Norrköping
Ansök senast: 2021-12-15

Vi är ett mindre men mycket familjärt bolag, med etableringar både i Linköping och Norrköping. Och som en del av Bengt Dahlgren koncernen med nästan 600 anställda får du som anställd hos oss ett stort nätverk med specialistkompetens inom våra discipliner VVS, Energi och Miljö, Bygg och Fastighet, Projektledning, Geo samt Brand och Risk. Hos oss blir du en viktig kugge där du har alla möjligheter till ett varierat och spännande arbete i en stimulerande miljö.

Dina kommande möjligheter

Du kommer att få möjlighet att arbeta i såväl stora som mindre installationsprojekt inom VVS. Våra kunder finns inom varierande branscher och våra projekt är ofta tekniskt komplexa och är både ny- och ombyggnadsprojekt.

Vem är du?

Du har flera års erfarenhet inom VVS och har känslan av att det är dags att gå vidare i din resa. Du är en utpräglad lagspelare, prestigelös och duktig på att bygga långsiktiga relationer, vilket ligger i vår kultur. Du drivs att skapa kontakter och arbetar lika gärna självständigt som tillsammans med kollegor. Du har en stark tillit till andra människor samtidigt som du låter andra veta att de kan lita på dig – kund såväl som kollega.

Du har inget emot att bli ställd inför nya problemställningar och är inte rädd att ta tag i nya situationer som ställer din kompetens och personliga egenskaper på sin spets. Självklart har du god branschkunskap och är fortfarande nyfiken och vill lära dig mer. Har du dessa egenskaper finns det mycket goda framtidsutsikter hos oss.

Din framtida arbetsgivare

Bengt Dahlgren är ett välrenommerat VVS-företag i Östergötland. Med våra 18 anställda så är vi stora i regionen, men inte större än att vi är ett gott gäng som tillsammans tar ett stort ansvar för att vi ska trivas, ha roligt och må bra. Vi drivs av vår värderingar helhetssyn, engagemang och nytänkande och arbetar hårt för att skapa bästa förutsättningar för att upprätthålla dessa. Vi är måna om att du som anställd ska känna att du har en viktig roll i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete, där ett hållbart arbetsliv och långsiktighet är vårt löfte till dig. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling såväl teknisk som på ett personligt plan.

Är du vår nästa kollega? Välkommen till en arbetsplats där vi älskar att se helhet, utmana normer och arbetar för ett hållbart samhälle.

Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan redan nu.

Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Daniel Engberg, Avdelningschef Installation, Bygg och Fastighet

daniel.engberg@bengtdahlgren.se  eller ring 011-4159206

Jobbkategori: EL
Plats: Linköping/Norrköping
Ansök senast: 2021-12-10

Roligt att du läser vidare. Ja, vi behöver dig som har erfarenhet från branschen som entreprenör eller konsult inom El och du ska känna att det är dags med ett nytt steg i din personliga utveckling.  Hos oss får du möjlighet att  skapa ett helt nytt verksamhetsområde. Vi stöttar dig såklart med expertis som finns inom vår koncern bestående av nästan 600 specialister.

Bengt Dahlgren Linköping AB är ett mindre bolag bestående av 18 medarbetare. Vi har kontor i både  Linköping och Norrköping. Vi verkar idag inom VVS, Energi och Miljö och så sitter vi tillsammans med våra kollegor inom Brand och Risk så vi har en bred kompetens lokalt. Vi värderar högt helhetssyn eftersom vår bredd gör att vi blir mer attraktiva på marknaden, engagemang både internt gentemot kollegor och externt gentemot våra kunder avseende högt och lågt. Vi är ett bolag där vi stöttar varandra. Nytänkande tillsammans med de två nyss nämnda värderorden är de som bidragit till vår tillväxt och har sin grund i vår kultur som vi arbetar hårt med att bibehålla och gärna utveckla tillsammans med dig. Ja, vi förväntar oss att du tycker att teamarbete är viktigt för framgång och att det känns utmanande att starta upp ett nytt verksamhetsområde hos oss.  Vi kommer att göra allt för att du ska få en god introduktion i vårt arbetssätt och  ditt arbete ska kännas varierat och spännande i en region som verkligen växer. Och roligt på jobbet, är en högt prioriterad fråga där vi förväntar oss att du vill vara med och påverka. 

Du väljer själv om du vill sitta i Norrköping eller i Linköping. Resor utanför regionen kan bli aktuella.

PS. Nästa höst väntar ett koncerngemensamt 70-års firande så vänta inte med din ansökan! Och jo vi ser såklart till att arrangera aktiviteter för vår gemensamma trivsel löpande under året.

Kontakt avseende tjänsten

Frågor om tjänsten kontakta Daniel Engberg, avdelningschef Linköping AB

daniel.engberg@bengtdahlgren.se

0703-30 80 54

Jobbkategori: Installation
Ansök senast: 2022-01-19

 

Du kommer att ingå som en av 10 stycken medarbetare inom styr- och övervakning i Bengt Dahlgren Stockholm AB där du blir en av  totalt är 180 kollegor med specialistkompetens inom våra affärsområden Installation, Energi och Miljö, Bygg och Fastighet, Projektledning och Geoteknik.  Din placering blir på den ort som  passar dig allra bäst. Som stöd i ditt arbete hos oss får du kollegor både inom din egen avdelning men också runt om i landet då vi även samverkar bolag emellan. 

Du blir en viktig del i våra projekt, stora som små  där vi tillsammans genererar bästa värde för kunden.  Vi arbetar hela tiden med kompetensutveckling internt, genom erfarenhetsåterföring och interna utbildningar. Vi prioriterar högt teamarbete och månar om varandra i allas våra utveckling för bästa leverans mot kund. 

Vi tror att du idag arbetar som konsult i rollen  som uppdragsansvarig eller ansvarig handläggare inom Styr- och Övervakning. Vi förväntar oss att du uppskattar och ser vikten av teamarbete i ett arbete där du kontinuerligt skapar nya kontakter. Hos oss får du som gillar och tar ansvar för projektens genomförande ett stort utrymme att ta egna initiativ. 

Är du mer nyfiken på denna tjänst kontakta: 

 Robin Engqvist, Gruppchef +4673-425 81 03 robin.engqvist@bengtdahlgren.se

Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan direkt.

 

 

 

Jobbkategori: Installation
Ansök senast: 2021-12-22

Varför Bengt Dahlgren?

Vi må vara närmare 600 anställda in om koncernen – men vi känner oss som en enda stor familj. Med en tro att jobbet är en del av livet strävar vi dagligen efter balans och att skapa något att längta till. Därför ger vi varje individ möjligheter att utvecklas på såväl tekniskt som personligt plan.

Du kommer att ingå som en av medarbetarna inom styr- och övervakning i Bengt Dahlgren Stockholm AB där vi är 180 medarbetare. Din placering blir på den ort som  passar dig allra bäst. Till vårt förfogande har vi tillgång till spetskompetens i många olika verksamhetsområden, som VVS, brand, energi & miljö m fl., för att vi skall kunna driva våra projekt med framgång och kvalité. Möjligheten till erfarenhetsutbyte i en stimulerande grupp kommer att vara stort.

Styravdelningen  i Stockholm består idag av 10 st medarbetare och vi har ytterligare 15 st kollegor inom koncernen. Du kommer att hjälpa till i stora som små projekt där slutresultatet kräver hög teknisk kompetens som du har alla möjligheter att bredda hos oss. Dels genom att kunskaper aktivt byggs upp genom både interna och externa utbildningar och dels genom arbete tillsammans med kompetenta kollegor vilket ger oss möjlighet att kontinuerligt utveckla våra tjänster för att stärka kundnyttan genom hela installationsprocessen.

Hos oss har du alla möjligheter till ett varierat och spännande arbete i en stimulerande miljö. Gemenskap, trivsel och nytänkande är viktigt för oss. Vi har roligt på jobbet, helt enkelt!

Vem är du?

Vi vänder oss till dig som idag arbetar som styrentreprenör och vill ta steget till konsultvärlden eller så arbetar du redan som konsult som konstruktör, handläggare eller motsvarande inom Styr- och Övervakning. Förutom din erfarenhet inom styr- och övervakning är du som person både drivande och flexibel. Du är van att ta egna initiativ och har samtidigt en god planerings- och organisationsförmåga. Du är prestigelös och har lätt för att skapa kontakter med både kollegor och uppdragsgivare. Du vill och kan ta ansvar för projektens genomförande samt är beredd att satsa lite extra när det behövs.

Är du vår nästa kollega? Välkommen till en arbetsplats där vi drivs av att utmana normer och att arbeta för miljön.

Frågor om tjänsten: Kontakta Robin Engqvist, Gruppchef  +4673-425 81 03  robin.engqvist@bengtdahlgren.se

vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan direkt.

Jobbkategori: Installation
Ansök senast: 2021-12-22

Varför Bengt Dahlgren?

Vi må vara närmare 600 anställda in om koncernen – men vi känner oss som en enda stor familj. Med en tro att jobbet är en del av livet strävar vi dagligen efter balans och att skapa något att längta till. Därför ger vi varje individ möjligheter att utvecklas på såväl tekniskt som personligt plan.

Du kommer att ingå som en av medarbetarna inom styr- och övervakning i Stockholm där vi är 180 medarbetare. Till vårt förfogande har vi tillgång till spetskompetens i många olika verksamhetsområden, som VVS, brand, energi & miljö m fl,  för att vi skall kunna driva våra projekt med framgång och kvalité. Möjligheten till erfarenhetsutbyte i en stimulerande grupp, med högt i tak, korta beslutsvägar och stor ödmjukhet, kommer att vara stort.

Du kommer att vara uppdragsansvarig eller ansvarig handläggare för alla typer av uppdrag och ansvara för din egen och dina kollegors beläggning. Du kommer också vara en viktig resurs för beläggning i andras projekt. För oss är det viktigt att du har stort fokus på hela vår verksamhet och att du med din kompetens aktivt bidrar till vårt säljarbete och vår positionering på marknaden. Vi jobbar kontinuerligt med utveckling av våra tjänster för att stärka kundnyttan genom hela installationsprocessen och där kommer du att ha en viktig roll. Vi stöttar självklart detta arbete med både interna och externa utbildningar.

Hos oss har du alla möjligheter till ett varierat och spännande arbete i en stimulerande miljö. Gemenskap, trivsel och nytänkande är viktigt för oss. Vi har roligt på jobbet, helt enkelt!

Vem är du?

Vi vänder oss till dig som idag arbetar som styrprojektör och vill ta steget in i en organisation där det finns 10 st styrkonsultkollegor i Stockholm och ytterligare ca 15 styrkonsultkollegor på våra kontor runt om i landet som kan utbyta erfarenheter och samarbeta på ett unikt sätt. Förutom din erfarenhet inom styr- och övervakning är du som person både drivande och flexibel. Du är van att ta egna initiativ och har samtidigt en god planerings- och organisationsförmåga. Du är prestigelös och har lätt för att skapa kontakter med både kollegor och uppdragsgivare. Du vill och kan ta ansvar för projektens genomförande samt är beredd att satsa lite extra när det behövs.

 

Är du vår nästa kollega? Välkommen till en arbetsplats där vi drivs av att utmana normer och att arbeta för miljön.

Frågor om tjänsten: Kontakta Jonas Aalto, avdelningschef +4673-425 81 35 jonas.aalto@bengtdahlgren.se

Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan direkt.

Jobbkategori: EL
Plats: Skellefteå
Ansök senast: 2022-01-16

I Skellefteå  pågår det en riktig resa och vi vill så klart hänga med... Vill du få utrymme för din drivkraft och kreativitet genom att etablera en ny inriktning på vårt kontor ska du ansluta dig till vår fortsatta resa på Bengt Dahlgren. Vi är idag  på vårt kontor tre personer som täcker VVS och Energi. 

Du har en relevant utbildning och har erfarenhet inom branschen, kanske jobbar du idag som entreprenör eller konsult inom El och Tele och är redo att ta nästa steg i karriären. Har du dessutom erfarenhet från Styr och Övervakning är det ett stort plus.

Vi räknar med att Du är prestigelös och har lätt för att skapa kontakter med både kollegor och uppdragsgivare. Du har god branschkunskap och ett brinnande intresse av att lära dig mer. Vi värderar samarbete högt och detta sker med samtliga bolag inom koncernen vilket är vår stora styrka. Du kommer att tillhöra Bengt Dahlgren Stockholm AB som har flera filialer i landet och består av drygt 180 medarbetare som drivs av Helhetssyn, Engagemang och Nytänkande. 

Våra önskemål till dig:

 • Du har relevant utbildning
 • Du har ett antal års arbetslivserfarenhet inom området
 • Du besitter kunskaper i projektering och van att själv handlägga projekt.
 • Vana att själv hålla i projekt och att etablera samt upprätthålla kundkontakter.
 • Och vi stöttar dig självklart kontinuerligt i ditt utvecklingsbehov

 

Är du vår nästa kollega?  Välkommen till oss och vår fortsatta resa

Jobbtitel: Spontanansökan
Jobbkategori: alla kategorier
Plats: Alla orter
Ansök senast: 2025-12-31

Din mångåriga erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet är något vi hela tiden söker efter. Det spelar ingen roll var i landet du sitter eller vilket område som är din specialitet – det viktigaste är att du känner att du vill bli en av oss. Resten syr vi ihop tillsammans.

Vi på Bengt Dahlgren är övertygade om att allt startar med individen. Mår du och jag bra, kan vi gå hur långt som helst. Bengt trodde på sig själv 1952 och sedan dess har vi alltid varit i rörelse och strävat mot att bli det självklara valet för medarbetare och kunder. 

Hos oss är det engagemanget som skapat gemenskapen, kunskapsdelningen som gett oss kompetensen och alla kontorens hjälpsamhet som gjort oss snabba. Vi bryr oss om varandra, kunder och samhälle. 

Välkommen hem till oss och vår resa.

Välkommen in med din spontanansökan.

Till våren 2022,  Ansök om praktikplats till något av våra olika verksamhetsområden; Installation, Energi & Miljö, Bygg & Fastighet samt Brand & Risk.

Vi är jätteglada över att vi har så många sökanden till oss. Vi har redan fyllt de platser vi har för praktikanter under hösten 2021 med hänsyn till att det fortfarande pågår en pandemi. Om läget skulle förändras kommer vi annonsera ut detta.

Vi hoppas att ni fortsätter hålla utkik på vår karriärsida.

OBS ! Vi kommer att börja hantera ansökningarna under september 2021

 

 

Frågor

Bengt Dahlgren i Väst och Syd - sofie.jansson@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren i Linköping, Stockholm, Uppsala och norr - disa.blomfeldt@bengtdahlgren.se

Bengt Dahlgren Brand & Risk - malin.jagervall@bengtdahlgren.se

 

 

Vad roligt att du hittat till oss  och är nyfiken på att lära känna vår verksamhet!

Eftersom det kanske är den första kontakten mellan dig som student och en potentiell arbetsgivare så är det viktigt att du väljer med omsorg och så får vi se till att du får ut det bästa av oss på Bengt Dahlgren.

Viktigt att du tänker igenom vad du skulle vilja göra och inom vilket område så du känner att du investerar din tid väl. Vi ser gärna  att du har egna idéer så att då vi har stora öron för nytänkande, ett av våra värdeord dessutom.  Beslut tar vi tillsammans när du väl är på plats. 

Tyvärr kan vi inte alltid erbjuda plats till alla studenter som söker. För att kunna göra ett bra jobb krävs att vi har tid att ge dig det stöd du behöver, så att både du och vi får ut så mycket som möjligt av din tid hos oss.

För våren 2022  kommer vi att börja hantera ansökningar under oktober/november då vi pga pandemin har svårt med längre framförhållning.

Begär borttagning av dina uppgifter

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss. Om du önskar att vi raderar uppgifter som finns lagrade om dig, vänligen fyll i din e-postadress nedan för att påbörja processen.

Tack! Du kommer inom kort att få ett mejl med instruktioner för att slutföra borttagningen. Om du inte mottagit ett mejl inom 5 minuter innebär det att vi inte har några lagrade uppgifter om dig kopplade din till angivna epostadressen.
Något gick tyvärr fel, testa gärna igen lite senare.